مشارکت‌ها و نیازمندی‌ها (در نذورات کالایی مبلغ معادل هر کالا دریافت میشود)

 • داربست

  مورد نیاز:   2,500 متر

  جمع آوری شده:   43 متر

  1.72 %
 • میوه

  مورد نیاز:   5,800 کیلو

  جمع آوری شده:   195 کیلو

  3.36 %
 • قند و شکر

  مورد نیاز:   400 کیلو

  جمع آوری شده:   52 کیلو

  13 %
 • چای ایرانی

  مورد نیاز:   700 کیلو

  جمع آوری شده:   45 کیلو

  6.43 %
 • موکت

  مورد نیاز:   5,000 متر

  جمع آوری شده:   83 متر

  1.66 %
 • پتو

  مورد نیاز:   10,000 عدد

  جمع آوری شده:   47 عدد

  0.47 %
 • کیک

  مورد نیاز:   25,000 بسته 8 تایی

  جمع آوری شده:   130 بسته 8 تایی

  0.52 %
 • کرایه حمل و نقل

  مورد نیاز:   5,000 نفر

  جمع آوری شده:   96 نفر

  1.92 %
 • یک وعده صبحانه

  مورد نیاز:   200,000 عدد

  جمع آوری شده:   1,029 عدد

  0.51 %
 • یک وعده غذا

  مورد نیاز:   200,000 پُرس

  جمع آوری شده:   1,055 پُرس

  0.53 %
 • نان

  مورد نیاز:   20,000 بسته 10 تایی

  جمع آوری شده:   904 بسته 10 تایی

  4.52 %
 • آب معدنی

  مورد نیاز:   25,000 بسته 6 تایی

  جمع آوری شده:   934 بسته 6 تایی

  3.74 %

جمع کل نذورات نقدی جمع آوری شده تا این لحظه 164,925,800 ریال