دریافت فایل نصب اپلیکیشن نذر اربعین

نیکوکار محترم! شما می توانید نرم افزار(اپلیکیشن) موبایلی #نذر_اربعین را دریافت و از خدمات آن استفاده فرمایید.
♦ خدمات اسکان در اربعین
♦ راهنمای زوار
♦ نذورات
♦ شبکه اجتماعی اربعینی ها
♦ و...
برای دریافت کلیک کنید:

������ ���������������� ����������


در این قسمت موکب ها، هیئت ها و مجموعه های مردمی که در عراق و یا مرزهای کشورمان به زوار اربعین حسینی خدمات ارائه می کنند، نیازمندی های غیر قابل تامین خود را ثبت می کنند. مجمع موکب های مردمی پس از بررسی در خواست ها ضمن اولویت بندی آن ها با انتشارشان در سایت و اپلیکیشن #نذر_اربعین زمینه تعامل دو طرفه میان نذورات مردمی و خدمات مواکب را فراهم می آورد.
ضمنا کمک های مردمی نذورات کالایی و نقدی بر اساس اولویت های اعلام شده به دست مواکب خواهد رسید.

* نام مجموعه (موکب):
* نام مسئول:
* شماره تماس:
* محل استقرار موکب:
* نیازمندی های غیر قابل تامین: (نیازمندی هایی از موکب که امکان تامین آن وجود ندارد و میخواهید از طریق نذورات مردمی تامین گردد)
* آدرس کامل مجموعه در ایران:
* کد امنیتی: